Menu

Opis kierunku

Jeśli jesteś dobrze zorganizowana i szukasz spokojnej i pewnej pracy, wybierz kierunek Rejestratorka medyczna. Po jego ukończeniu, do Twoich obowiązków należeć będzie przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, umawianie terminów wizyt i badań, kierowanie pacjentów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji medycznej.

  • Tryb nauczania:

    zaoczny

  • CZAS TRWANIA:

    1 rok

  • UZYSKANY DOKUMENT:

    dyplom Szkół Żak

  • UZYSKANY TYTUŁ:

    Rejestratorka medyczna

PERSPEKTYWY PRACY:

  • Prywatne gabinety medyczne

  • Przychodnie

  • Szpitale

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

  • BHP z kulturą zawodu

  • Dokumentowanie działalności medycznej z elementami statystyki medycznej

  • Informowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie usług medycznych

  • Klasyfikacja świadczeń medycznych

  • Komunikacja interpersonalna z pacjentem i personelem medycznym

  • Organizacja pracy na stanowisku rejestracji medycznej

  • Podstawy marketingu i promocji usług medycznych

  • Podstawy psychologii

  • Technologie wspierające zadania rejestracji medycznej

  • Trening umiejętności społecznych