Plany zajęć - semestr wiosenny

Plany dla Liceum oraz kierunków szkół policealnych w tym stacjonarne.

13.5.2022

UWAGA!!!

Drodzy Słuchacze,

Poniżej znajdują się plany zajęć na kierunki stacjonarne, liceum oraz kierunki policealne. Plany obejmują cały semestr wiosenny luty-czerwiec.

Miejsce zajęć:

Kramex - ul Brodzińskiego 17 (koło głównej poczty na ulicy Mickiewicza)

OHP - Ochotnicze Hufce Pracy ul. Mościckiego 27 (na przeciwko domu handlowego Max)

 Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Dodatkowo załączamy plik dotyczący realizacji praktyk zawodowych, które nasi słuchacze muszą odbyć we wskazanych miejscach i odpowiedniej ilości godzin

*zastrzegamy sobie prawo do zmiany planów z przyczyn niezależnych od nas, dlatego zawsze w piątek po godz. 15.00 prosimy o sprawdzenie czy nie doszło zmian.