Egzamin zawodowy czerwiec 2017r.

14.4.2017

EGZAMIN PISEMNY

czas trwania 60 min,

Gliwice ul. Zwycięstwa 14, sala 87 (IV piętro)

20 czerwca 2017

Kwalifikacja

10.00

12.00

14.00

A.36

 

X

 

A.62

 

 

X

A.63

X

 

 

A.61

 

X

 

A.68

X

 

 

A.65

 

 

X

R.26

 

X

 

A.64

 

X

 

Z.13

 

X

 

    

EGZAMIN PRAKTYCZNY

 (dokumentacja) Gliwice ul. Zwycięstwa 14, sala 87 (IV piętro)

26 czerwca 2017

Kwalifikacja

09:00

13:00

13:00

A.63

X

 

 

A.68

X

 

 

Z.13

 

X

 

M.42

 

X

 

A.64

 

 

X

A.61

 

X

 

czas trwania min.

180

120

180

       

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

wykonanie, Pracownia Kosmetyczna ul. Zwycięstwa 14, Gliwice

Data

Czas trwania 120 min

Ilość przystępujących

23.06.2017r. A. 62

Godz. 8:00

4 osoby

23.06.2017r. A. 62

Godz. 12:00

4 osoby

23.06.2017r. A. 62

Godz. 16.00

4 osoby

30.06.2017r. A. 62

Godz. 8:00

4 osoby

30.06.2017r. A. 62

Godz. 12:00

4 osoby

30.06.2017r. A. 62

Godz. 16:00

4 osoby

 

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY

wykonanie, ul. Zwycięstwa 14, Gliwice, sala 87 (IV piętro)

28.06.2017r.

Czas trwania 120 min

Ilość przystępujących

R.26

 

 

Godz. 12:00

6 osoby

Godz. 16.00

6 osoby

Godz. 16:00

4 osoby

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Wykonanie na komputerze, CE  w Zabrzu ul. 1 Maja 12

27.06.2017r.

Czas trwania 180 min

Ilość przystępujących

A.36

Godz. 9.00

1 osoba

29.06.2017r.

Czas trwania 180 min

Ilość przystępujących

A. 65

Godz. 9:00

6 osób

 

 

 

 

 

Uwaga!

Słuchacz jest zobowiązany do przyjścia co najmniej 45 minut przed egzaminem z dowodem osobistym lub w przypadkach uzasadnionych z paszportem oraz przyborami do pisania tj. przynajmniej z 2 długopisami piszącymi w kolorze czarnym. Słuchacz nie może wnosić na salę urządzeń telekomunikacyjnych oraz innych przedmiotów poza przyborami przewidzianymi w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (komunikat dostępny poniżej)

komunikat o przyborach

  oraz dokumentem tożsamości (dowód osobisty, w przypadkach uzasadnionych paszport)

 

 W przypadku egzaminów praktycznych z wykonaniem, słuchacz zobowiązany jest do przyniesienia odzieży ochronnej (fartuszki dla R.26, A.62). Ze względu na ochronę danych osobowych dla egzaminów praktycznych z wykonaniem i wykonaniem na komputerach przewidziane są zmiany – aby uzyskać informacje dot. skierowania na zmianę, słuchacz powinien zgłosić się do Dyrekcji Szkoły podczas zjazdu bądź do sekretariatu.

 

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.