Menu

Kurs dla Opiekunów w żłobku i klubie dziecięcym

31 sierpnia 2017

Szkolenie obejmuje:

  • Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki 
  • Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa 
  • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka 
  • Kompetencje opiekuna dziecka
  • Praktyki zawodowe

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują:

  • Uprawnienia do  pracy z dziećmi do lat 3
  • Certyfikat Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
  • Zaświadczenie MEN

Liczba godzin kursu:280 godzin (w tym 80 godzin praktyk zawodowych)

Szczegółowe informacje od 8.00 do 16.00 pod numerem 14 627-33-16tarnow@zak.edu.pl

Zobacz także